Míti děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti
HONORÉ DE BALZAC

Hledání pokladu

Hledání pokladu - obrázek

Hledání pokladu - obrázek

Hledání pokladu

 

V sobotu 28. června jsme uspořádali předprázdninovou hru Hledání pokladu, jíž předcházely měsíce plné vymýšlení vhodných disciplín a otázek. Hlavní roli v organizování hrála Markéta Kolíková, na jejíchž bedrech spočinula hlavní tíha zodpovědnosti.

Celá akce začala v 15.00 před zámkem. Po přivítání byli účastníci a jejich doprovod seznámeni s okolnostmi, které nás tam přivedly: V čase jsme se přenesli do druhé poloviny 18. století, do doby, kdy výšovický zámek byl letní rezidencí šternberských augustiniánů. Jejich pokladna a spižírna se dostaly do zorného pole strašného loupežníka, který je zavrženíhodným způsobem vykradl. Naším úkolem se stalo vypátrat místo, kam loupežník ukryl poklad před tím než byl lapen a vsazen do vězení.  Příběh byl přednesen za doprovodu kytary (Robert Nehera hrál píseň „Pes jitrničku sežral“) a ilustrovaly jej výmluvné obrázky Jitky Vybíralové. 

Děti byly rozděleny do tří družstev, rozlišených barevnými stužkami se šternberskými hvězdami, na něž sbíraly za splněné úkoly razítka. Předškolní děti (14 soutěžících) měly žluté stužky, starší děti, tvořící družstva po pěti, měly červené nebo zelené stužky. Každá soutěžící skupina byla vybavena mapou, která je měla dovést k pokladu. Celkem bylo pět stanovišť: u  fary, u houpaček, u potoka, na záhumence a na hřišti, na nichž se střídaly vědomostní otázky se sportovními výkony. Děti hnané vidinou pokladu plnily úkoly dá se říci překotně a do cíle, zámeckého parku, dospěly za mnohem kratší dobu než jsme původně předpokládali. Na jednom ze stromů byly poslední pokyny pro hledače pokladu – „Pod svícnem je největší tma“. Tato slova děti poněkud zmátla, hledaly bezvýsledně  v nejodlehlejších partiích parku a až po drobné nápovědě objevily poklad v dřevěné truhlici přímo v přístřešku s občerstvením, který tvořil zázemí pro organizátory.

Hlavní součástí pokladu byly špekáčky, které si děti samy mohly opékat, ale v truhlici se našla spousta větších a menších drobností, za které děkujeme všem dárcům. Obecní úřad Výšovice nám na financování nákladů spojených s pořádáním akce přispěl …………  Kč.

V parku byla natažena mezi stromy lana, která pak nejvíc přitahovala pozornost dětí, pro menší byly připraveny houpačky. Poslední z nás odcházeli před desátou hodinou.

18.03.2009 14:23:04
Rodinnyklub
Návštěvnost:
Tyto stránky se teprve učíme dělat
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one